تصویر قلم ثلث نویسی
که در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در غرفه کتاب های ترکیه موجود بود.


قلم ثلث نویسی


دوستانی که درخصوص مطالب «کلک شکرین» نظر ارسال می کنند
ایمیل خودشون رو هم ذکر کنند
تا درصورت نیاز، پاسخشون رو به صورت خصوصی دریافت کنند.
برچسب ها :
قلم ,  خط ثلث ,  ابزار خوشنویسی ,