هفته خوشنویسی (هفته آخر مهرماه)
بر تمامی خوشنویسان و علاقه مندان هنر قدسی خوشنویسی
خاصه اساتید عزیزم:
آقای عباسپور، استاد زنوزی، استاد دایم امید، استاد کرمانی،
استاد سبزه، استاد امیرخانی بزرگ،
اونهایی که مطلبی ازشون آموختم
و دوستان نازنینم که عدد اونها از شماره بیرون است
مبارک و پربرکت باد.


هفته خوشنویسیتمرین روز جمعه 93.07.25 با قلم یک سانت روی کاغذ آهارمهره