فعالیت در اینترنت و وبلاگنویسی ذاتا «محض ریا و جهت اطلاع» است، هر چند که خود این ریا ممکن است خالصانه و لله باشد. همچنانکه نویسندگی و خلق اثر هنری و ... نیز همین گونه اند.  یعنی همه ی این امور به خاطر مخاطب و با هدف ابلاغ پیام به مخاطب و تأثرگذاری در مخاطب است. 
در صورتی که تاثیری در مخاطب نداشته باشد کار بیهوده و لغو انجام گرفته است.

وقتی بازدید روزانه قریب به هزار نفر ، تقریبا هیچ نظر و انتقاد و پیشنهادی در پی ندارد به این معناست که آنچه ارائه شده، فایده و تاثیر لازم را نداشته و انگیزشی ایجاد نکرده است و در واقع، نگارش آن لغو و بی حاصل بوده است. از طرف دیگر هیچ پیشرفت و تاثیر مثبتی برای نگارنده نیز در پی نداشته و تنها موجب اتلاف عمر و خسران او گردیده است.


ان شاءالله برای «کلک شکرین»
کمتر وقت خواهم گذاشت و گمانم اگر ماهی یا چند ماه یکبار مطلبی درج کنم کفایت کند.
چند هفته ای هست که فیس بوک را هم تعطیل کرده ام و جز در مواقع ضرورت و جهت کنترل پیامهای خصوصی آنلاین نمی شوم.