مَن أَعطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالحُسنی

بخط شهریار روزی طلب
متولد 1369 شهرستان مرند

هنرجوی شایسته استاد علی دایم امید

قلم کتیبه

شهریار روزی طلب


رأس الحکمة مخافة الله
قلم کتیبه


شهریار روزی طلب


پی نوشت:
الف «اتقی» از قلم افتاده بود، بنده تعبیه کردم. اشتباه در اندازه و موقعیت قرارگیری از بنده است.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطی‏ وَ اتَّقی‏5 وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی‏6 فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری‏
اما آنکه انفاق کند و پرهیزکار باشد و پاداش نیک روز جزا را تصدیق کند به زودی راه انجام کارهای نیک را برایش آسان می سازیم
(آیات 5 تا 7 سوره لیل)