نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی
با عنوان خاطره قلم
گالری ساربان - آذرماه 1393

(8 تصویر)


نمایشگاه آثار استاد امیرخانی
نمایشگاه آثار استاد امیرخانی

نمایشگاه آثار استاد امیرخانی

نمایشگاه آثار استاد امیرخانی

نمایشگاه آثار استاد امیرخانی

نمایشگاه آثار استاد امیرخانی

نمایشگاه آثار استاد امیرخانی

نمایشگاه آثار استاد امیرخانی
برچسب ها :
استاد امیرخانی ,  نمایشگاه خوشنویسی ,  خط نستعلیق ,