مهدی سهرابی

کارگاه آموزشی ساخت کاغذ ابری
توسط آقای مهدی سهرابی

روز شنبه 31 مرداد ماه 1394 در موزه ملی ملک (تهران) برگزار می شود.


کتابخانه و موزه ملی ملک

مهلت ثبت نام : تا 24 مرداد ماه
تلفن های ثبت نام: 66726613 و 66700988 داخلی های 106 و 109
www.malekmuseum.org
کتابخانه و موزه ملی ملک