جشنواره استانی خوشنویسی شعارهای انقلاب
در رشته های نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث
در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

مهلت ارائه آثار: 5 بهمن ماه 1394

جهت مشاهده پوستر فراخوان بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:جشنواره خوشنویسی شعارهای انقلاب در آذربایجان شرقی

جشنواره خوشنویسی شعارهای انقلاب در آذربایجان شرقی