اتود قطعه ترکیبی جهت متن تعیین شده توسط استاد امیرخانی:

با دلبران و گلرخان، چون گلبنان بشکفته ام
(با منکران دی صفت، هچون خزان افسرده ام)
مولوی


با دلبران و گلرخان

احسان دائی 1392.03.16
قلم 7 میلیمتری
به جهت امتحان ترکیب قلمی شد.


عید مبعث مبارک!