هرچه اظهار شکستگی می کنم که این بنده شکسته نویس نیستم
به ناچار به جهت درخواست دوستان دریغ ندانسته
با الهام از خط گستانه این دو بیت را تحریر نمودم

شکسته نویسی استاد امیرخانی

برای دوستان تبریزی تحریر شد
امیرخانی


1364

پی نوشت:
برگی از کپی هایی است که استاد ارجمندم استاد زنوزی به بنده اهداء کرده اند.
برچسب ها :
استاد امیرخانی ,  آثار قدیمی استاد امیرخانی ,