گر ما برای کار جهان دست بسته ایم
در راه عشق، رنج کشیدیم و خسته ایم

از پا فتاده ایم و به راهی نشسته ایم
با مدعی بگوی که ما خود شکسته ایم


استاد امیرخانی 1358

محتاج پنجه نیست که با ما درفکنی

غلامحسین امیرخانی
1358
برچسب ها :
استاد امیرخانی ,  آثار قدیمی استاد امیرخانی ,