حیف بوَد مُردن بی عاشقی
تا نفسی داری و نفسی بکوش!


بخط زنده یاد استاد اباصلت صادقی


حیف بود مردن بی عاشقی - اباصلت صادقی

پوسترش رو چندین سال قبل تهیه کرده بودم و مدتی روی دیوار اتاقم نصب بود.برچسب ها :
استاد اباصلت صادقی ,  خط نستعلیق ,