خط نسخ زیبای آقای محمد قیاسی تبریز
خوشنویس بسیار بااخلاق تبریزی و از مدرسین انجمن خوشنویسان تبریز


خط نسخ آقای محمد قیاسی تبریزیبرچسب ها :
خط نسخ ,  خوشنویسی تبریز ,