اثر استاد عباس اخوین
تحریر 1370
از کتاب: تحفه کرمان (به مناسبت کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی)

اسکن به سفارش علی امین هیهاتی آذر


استاد اخوین - خواجوی کرمانی

به دلیل بزرگ بودن قطع کتاب نسبت به اندازه اسکنر، تصویر کمی دارای اعوجاج است.برچسب ها :
استاد اخوین ,  خواجوی کرمانی ,  خوشنویسی ,  خط نستعلیق ,