امروز (دوشنبه 92.10.03 مصادف با اربعین حسینی)
همایش خوشنویسی مضامین عاشورایی در تبریز برگزار شد.

سه سطر زیر، حاصل همین فرصت مغتنم است:

سه سطر در اربعین حسینی

سه سطر در اربعین حسینی

سه سطر در اربعین حسینی


سه اثر فوق رو در سایت عزیزی هنر هم میتونید مشاهده کنید :
 http://azizihonar.com/fa/3639-the-twelfth-part-of-the-national-mourni-of-calligraphy-and-modern-tendencies-labbaik-ya-hossein-the-site-works-of-artists-iran-azizi-art.html
برچسب ها :
خط ,  ثلث ,  نستعلیق ,